Ain Vares

Maalimine/joonistamine - kohad täis!

KOHAD TÄIS!

Tunnid on praktilised, koos rohkete näpunäidetega. Ilmselt jõuab iga osaleja mitu tööd valmis. Lisaks toimuvad vestlusvormis arutelud kunsti ja usu teemadel laiemalt. Materjalidest võiks osaleja kaasa võtta just need, mis meeldivad ja mis juba olemas on.