Daniel Reinaru

Muusika

  Tule teeme laagrikoori ja bändi! Kas oskad laulda või pilli mängida ning
  tahaksid seda teha koos uute toredate kaaslastega? Harjutame
  laagripäevade jooksul kontserdiküpseks mitu gospel/ülistuslugu.
  Harjutame pilli, lihvime lauluhäält ning proovime kätt
  laulukirjutamises. Koori on oodatud kõik, kellele laulmine ei ole
  võõras. Pillimängijate puhul on vajalik oma instrument ning sellega
  elementaarne mänguoskus.